Chuyên mục

GIẢ CHẾT CŨNG KHÔNG CỨU NỔI THẾ GIỚI

GIẢ CHẾT CŨNG KHÔNG CỨU NỔI THẾ GIỚI

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

1656398468 Views

Lượt Like:

467190 Likes
FULL Mới

GIẢ CHẾT CŨNG KHÔNG CỨU NỔI THẾ GIỚI

Đánh giá: 10/10 từ 41583 Người Bầu
Liên Hề trời sinh đã có một đôi mắt âm dương, từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều “được” chúng quỷ cậy nhờ làm việc.

Giúp quỷ hoàn thành tâm nguyện, ắt có đền đáp. Thế nhưng trước khi làm xong, không ai biết được sự đền đáp đó sẽ là công đức hay là nghiệp chướng.

Mỗi lần Liên Hề giúp đỡ chúng quỷ làm việc xong, quanh thân tụi nó sẽ phát sáng ngay lập tức.

Ánh sáng vàng là công đức, ánh sáng đỏ là nghiệp chướng.

Nhưng làm việc tốt chưa chắc đã đạt được công đức mà làm chuyện xấu chưa chắc đã rước phải nghiệp chướng.

Đạt được công đức trời sẽ giáng lục sắc, gặp nghiệp chướng thì ra cửa giẫm phải cứt chó.

Sau ba ngày liên tiếp ăn côn trùng trong cơm hộp, Liên Hề đã hoàn toàn hiểu ra: “Giả chết mới có thể cứu vớt được thế giới quan của mình!”

Cứ tưởng rằng giả chết là có thể sống một đời an ổn, ai ngờ xung quanh mình càng lúc càng nhiều ma quỷ kéo đến, càng ngày càng nhiều người kỳ quái xuất hiện. Cho đến một ngày nọ, có một tên vàng rực lướt ngang qua cậu, Liên Hề trợn mắt há mồm, túm chặt lấy!

Danh sách chương

 TRUYỆN HOT