Chuyên mục

Black clover - Pháp Sư Phép Thuật | NETTRUYEN

Black clover - Pháp Sư Phép Thuật | NETTRUYEN

Tác giả:

Thư Viện Truyện Tranh @

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

1656398468 Views

Lượt Like:

467190 Likes
HOT Mới

Black clover - Pháp Sư Phép Thuật | NETTRUYEN

Đánh giá: 10/10 từ 41583 Người Bầu
ᴀsᴛᴇʀ ᴠà ʏᴜɴᴏ ʟà ʜᴀɪ đứᴀ ᴛʀẻ ʙị ʙỏ ʀơɪ ở ɴʜà ᴛʜờ ᴠà ᴄùɴɢ ɴʜᴀᴜ ʟớɴ ʟêɴ ᴛạɪ đó. ᴋʜɪ ᴄòɴ ɴʜỏ, ᴄʜúɴɢ đã ʜứᴀ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ xᴇᴍ ᴀɪ sẽ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴍᴀ ᴘʜáᴘ ᴠươɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ. ᴛʜế ɴʜưɴɢ, ᴋʜɪ ᴄả ʜᴀɪ ʟớɴ ʟêɴ, ᴍọɪ sô ᴄʜᴜʏệɴ đã ᴛʜᴀʏ đổɪ. ʏᴜɴᴏ ʟà ᴛʜɪêɴ ᴛàɪ ᴍᴀ ᴘʜáᴘ ᴠớɪ sứᴄ ᴍạɴʜ ᴛᴜʏệᴛ đỉɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴀsᴛᴇʀ ʟạɪ ɴɢượᴄ ʟạɪ . ᴋʜɪ ᴄả ʜᴀɪ đượᴄ ɴʜậɴ sáᴄʜ ᴘʜéᴘ ᴠàᴏ ᴛᴜổɪ 𝟷𝟻, ʏᴜɴᴏ đã đượᴄ ʙᴀɴ ᴄᴜốɴ sáᴄʜ ᴘʜéᴘ ᴄỏ ʙốɴ ʙá ᴍà ᴀsᴛᴇʀ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴜốɴ ɴàᴏ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴋʜɪ ʏᴜɴᴏ ʙị đᴇ ᴅọᴀ, sự ᴛʜậᴛ ᴠề sứᴄ ᴍạɴʜ ᴄủᴀ ᴀsᴛᴇʀ đã đượᴄ ɢɪảɪ ᴍã ᴄậᴜ ᴛᴀ đượᴄ ʙᴀɴ ᴄᴜốɴ sáᴄʜ ᴘʜéᴘ ᴄỏ ɴăᴍ ʟá, ᴄᴜốɴ sáᴄʜ ᴘʜá ᴍᴀ ᴛʜᴜậᴛ ᴍàᴜ đᴇɴ.

 TRUYỆN HOT